Oznámení o veřejné zakázce

Zadavatel: EQUUS NIGER, a.s.
Sídlo: Kollárova 314/6, 284 01 Kutná Hora - Vnitřní Město
IČO: 28189167
DIČ: CZ28189167
Právní forma: akciová společnost

Informace k podlimitní veřejné zakázce je zveřejňováno v rozsahu stanoveném zákonem.